აი , დედა მოუა - განმარტებები - ბიძერი
0

აი , დედა მოუა

კახური დიალექტიკური ფორმის გამონათქვამი, რომელიც გამოხატავს გაკვირვებას მოცემული სიტუაციის მიმართ იხმარება ძირითადად “ჯო” ბოლოსართის დამატებით

აი დედამოუა ჯო , ეე რატოიგრე გააკეთაა ,