0

აბრიგინებული

ქართული მორფოლოგიურად სწორი შესატყვისი ერექციის პროცესისა გამოიყენაბა ძირითადად მაშინ როდესაც ძამაკაცები შეამჩვენვენ შენც მოულოდნელ ელექციას

რა იყო შეჩემა რა აბრიგინებული *ლით დადიხარ