0

მოგანდონებული...

როდესაც, ადამიანს რაიმე საგანი გადადებული, დამალული აქვს შავი დღისთვის, იქ სადაც მარტო თვითონ იცის...

...მაგას ექნება ცოტა ფაქტი(მოსაწევი) მოგანდონებული...