უგულო ხარ - განმარტებები - ბიძერი
0

უგულო ხარ

გამოიყენება იმის მიმართ ვისაც თავისუფლად შეუძლია დააბიჯოს ჭიანჭველას ფეხი

-ტყ