0

სტროგი - 500

ჯოკრის თამაშისას მოტყუების, კარტის დამალვის ან რაიმე წესებგარეშე ქმედების განხორციელების აღმკვეთი და დამსჯელობითი ზომა ქულის დაკლების სახით..

კარტებში მიყურებს, სტროგი მოუშალე..