0

ვზროსლი

ვზროსლი არის ასაკით დიდი ადამიანი, რომელსაც გააჩნია მეტი ბაგაჟი და გაგება, ასევე შეუძლია თემის(იხილეთ განმარტება) გარასხოდება(იხილეთ განმარტება), რაც მისდამი პატივისცემითაა გამოწვეული ასაკის გამო.

-ვზროსლები მოვიდნენ რა და გაგვაშველეს თორე დავადუღებდი ადგილზე