0

სასწრაფოდ

უნივერსალური სიტყვა წარმოთქმული უძრავი ან მოძრავი ქონების გაყიდვის დროს,ვითომდა ფასის დაკლების მიზნით გამოყენებული..

–იყიდება სასწრაფოდ გლდანის მე–7 მიკროში 2 ოთახიანი,მიშენების პერსპექტივით ))