0

ჩადის აქ ვინმე?

სამარშუტო ტაქსის მძღოლის რიტორიკული შეკითხვა, რომელზეც პასუხი არავის აქვს, ან ყველას.

ჩადის აქ ვინმე? სიჩუმე..
ჩადის აქ ვინმე? არაა.. (პასოხობს ერთი, ყველას მაგივრად)