0

შენ ტანზეა შეკერილი

ეს სიტყვა გამოიყენებ მაშინ როდესაც გამყიდველი ტანსაცმელს გტენის როდესაც პატარა გაქ

ეს სიტყვა გამოიყენებ მაშინ როდესაც გამყიდველი ტანსაცმელს გტენის როდესაც პატარა გაქ