0

კატის დადგმა

ადამიანის განზრახ შეტყუების და შემდგომ ალბათ " ჩატყვნის" აქტი.

" ბიჭო ჯუბას კატა დაუდგეს მაგათი დედაშევეციი"

0

კატის დადგმა

მახეში გაბმა, გამოიყენება ადამიანის გამოსატყუებლად, რომ მარტო მოვიდეს და მისი მოგერიება გახდეს ბევრად მარტივი.

-თურმე კატას მიდგავდნენ ეგ ფაშისტები.
-ხო გეუბნებოდი მარტო არ წახვიდეთქო. გული რაღაც ნიტოს მიგრძნობდა.

0

კატის დადგმა

არალოგიკური, არარაციონალური და უცნაური ქმედებების კომბინაცია რომლის შედეგადაც ადამიანები აღწევენ სასურველ მიზანს (ან ცდილობენ მიაღწიონ).

-ბიჭო, გურამამ როგორ ჩააბარა თბოგამტარობის განტოლების პრაქტიკული მეცადინეობის აუდიტორიასთან არსებული ეროვნული ლაბორატორიის რელე?
-რავი კატა დადგა.

0

კატის დადგმა

მზაკვრული გეგმის განხორციელება ადამიანის შეცდომაში შეყვანის მიზნით.

მაგარი კატა დავუდგი!