0

სტრაჟო

სიტყვა სტრაჟო ყველაზე დიდი შეურაცხყოფაა გამოიყენება ძალიან ძალიან ძალიან ახლო მეგობრებს შორის .

კაი რა სტრაჟოსავით იქცევი შეჩემა.