0

დღლუმპი

მიმართვა, რომელიც გამოიყენება უმეტესწილად ადამიანის უუნარობისა და უმაქნისობის ხაზგასასმელად. პირდაპირი მნიშვნელობით - პიროვნების მიერ გამოყოფილი ესქკრემენტი სსრკ-ს დროინდელ გარშოკში. ზოგჯერ ამ სიტყვას წინ ერთვის "მურტალსიფათიანო", რაც მიგვანიშნებს ადრესატის შეუხედავობაზეც.

ხშირად ხმარობენ აღმიშმულ სიტყვას ზარმაც ადამიანზეც.