0

აქტ. ხარ თუ პასი?

სექსუალური როლი ძირითადად ჰომოსექსუალური აქტის დროს. აქტი არის ის რომელიც ჟიმავს და პასი არის რომელიც იჟიმება. აქტს სხვაგვარად ტოპ (Top), ხოლო პასს "ბოთომი" (Bottom) ეწოდება. თუ კაცი კიდეც ტყნავს და კიდეც იტყვნება მას უნი ეწოდება (Universal). ინგლ. "ვერსი" Versatile.

-ჰეი. აქტ. ხარ თუ პასი?
- უნი ვარ ბრად
- ანუ უფრო იჟიმები თუ ჟიმავ??
- მადას გააჩნია რა..
- კაი სამებაში გნახავ
- კაი.