0

აბა ხელის გულები მაჩვენე

ხშირად მოზრდილი ბიძა კაცი ეკითხება ახლდამწყებ ხელცქვიტა ყმაწვილკაცებს, იმის გასგებად თუ რა დროის ინტერვალით არის მოზარდი დაკავებული მასტურბაციით, ჩამოკვრით, წყალებით, ჩუკენობით, ნძრევატოლოგიით, ონანიზმით.

- ნუკრი აბა ხელის გულები მაჩვენე
- აჰა დაბანილი მაქვს
- ნახე თმები ამოგსვლია, აწვალებ ხომ შენ ჩურჩუტო?