0

გატანა

იგივე ძარცვა. იხმარება მხოლოდ შენობა-ნაგებობებზე.

მაყუთი გაიჩითა, გუშინ მაღაზია გავიტანეთ.