0

აღყხჰჰჰ

სიცილის არც თუ გავრცელებული ფორმა, ასე მხოლოდ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იცინის

- შეხედე ამ ლილიპუტს აღყხჰჰჰ