0

ჟოშკი

ადამიანი რომელიც საკუთარ ქონებას ხელს უჭერს, სხვისთვის ენანება.

- სიგარეტი მომაწევიე.
- ვერა, ერთი ღერი დამრჩა.
- რა ჟოშკი ხარ იმენა.