1

პარაოზი(პარაოზის გამოვლა)

ციხეში ან "ზონაზე" სექსუალური კავშირის დამყარება სხვა პატიმართან. შენი ნებართვით ან მის გარეშე. უმეტესად რამე არასწორი საქციელის გამო.

"პარაოზი გამოვლილი გაქ ძმა?"
"თავი დაანებე პარაოზი აქ გამოვლილი მაგის დედაშევეცი."