0

დიღმის ტყე

ადგილი სადაც ერთმანეთს გადამტერებული ორი რადიკალურად განსხვავებული საძმო იყრის თავს
რის შემდეგაც მიმდინარეობს დიღმელი რიკაშეტი ბიჭების საქმის გარჩევა.

წამო დიღმის ტყეში გადავიწიოთ