0

დედაიმასქნილი

ზრდილობიანი ბიძა რომელიც ბილწ სიტყვებს არ იყენებს მაგრამ მოისაზრებს.

ეს დედაიმასქნილი რა გოლი გამაზეს.