1

ზმანი

სიტყვა,რომელიც გავრცელებულია საქართველოს ტერიტორიაზე და ნიშნავს ტანისსამოსს.ძირითადად არსებობს კარგი და ცუდი ზმანები,მაგრამ შეიძლება იყოს მაგარი ზმანიც

"აუ ნახე რა ზმანებია"
"რა მაგარ ზმანზეა ეს ჩემისა"