0

ყვერძგიბა

გამოიყენება საზოგადოების უმცროს მამრ წევრებთან მიმართებაში, შეიძლება გავაიგივოთ ყლებავშვასთან, გნიდა ბავშვთან.
მამიკოს ბიჭი

-წამო სტადიონზე გავიდეთ გავაგოროთ
-ყლეზე დაიკდიე ყვერძგიბებითაა სავსე შეჩემა.

0

ყვერძგიბა

ჩაყლეება (ეს სიტყვა ცალკე იხილეთ) ადამიანი, რომელიც უკვე მეასედ ჩაიდენს ყლეობას.
იმდენად ცუდი ტიპია, რომ ყლის დაძახებაც გბეზრდება.

- ბიჭო, ვარსქენამ კიდე ცოლის სცემა
- კაროჩე, ეგ სუფთა ყვერძგიბაა რა