0

უკომპლექსო

ზედსართავი სახელი, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ქართველი სექს–მუშაკების მიერ, რომლებიც თანახმა არიან ფელაციოს (მინეტის) შესრულებაზე. თუმცა, ნეო–ბაბულიკები მეპირეებს ან პირშიცებს უწოდებენ.

ვარ უკომპლექსო, ერთჯერ სამოცი, ორჯერ ასოცი.