0

მაკლერს კი არ ვტყნავ

ადამიანი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ფული აქვს. ეს ფაქტი მეგობრებმა იციან და ხშირად თხოვენ ფულს, თუმცა ამ პიროვნებას ყელში აქვს ამოსული ამდენი ფულის დარიგება და მიმართავს თავის მეგობრებს შემდეგი ფრაზით.

თქვენ მართლა რა გგონიათ "მაკლერს კი არ ვტყნავ"