0

ასო-ბგერა" შ "

ხშირ შემთხვევაში ასობგერა შ გამოხატავს გაზვიადების ან გამრავლების ფორმას, ან თუნდაც ირონიული პასუხის გასაცემადაც იყენებენ.

იმ დღეს, სუფრაზე ვიყავით ყველაფერი იყო: ხაჭაპური შმაჭაპური, ყველი შმელი. კიტრი შმიტრი.
ორი მეგობრის საუბარი:
-რას შვები საერთოდ დადიხარ ლექციებზე?
- ლექციები არა შმექციები