0

ოკ

თანხმობის მოკლე ფორმა,რომლის შემთხვევაშიც სათქმელი მეტი აღარაფერი გაქვს და ამით ასრულებ დიალოგს

-რომ მიხვალ მომწერე
-ოკ...

0

ოკ

ძირითადად გამოიყენება გოგოსა და ბიჭის ჩატაობის დროს, როცა გოგოს სურს რომ ბიჭი თავიდან მოიშოროს.

ოკ პკ