0

ნი ხუია სიბე

ფრაზა, რომელსაც ხშირად მოვისმენთ უბნის ბირჟავიკი კამანდისგან, როდესაც ისინი იგებენ ისეთ ამბავს,რაც მათ გაოცებას იწვევს, შემდეგ ტრადიციულად ამოიქვნეშებენ და სიგარეტს ნაპასს დაარტყამენ შემდეგი ფრაზით: "ნი ხუია სიბე"

-გაიგე თურმე ივანიშვილმა მთელი ხეები ამოთხარა და მიაქ თავის კერძო საკუთრებაში
- ჰეჰ ნე ხუია სიბე, რას არ გაიგებს კაცი