0

არადა სამ ქვას გიკლავდი

ეს არ ფრაზა დამკის,შაშკის თამაშის დროს, როდესაც არასწორი სვლა გააკეთე მაგრამ მოგვიანებით მიხვდი
თუმცა ახლა აზრი აღარ აქვს

-არადა სამ ქვას გიკლავდი
-დაბრუნებებს არ ვართ