0

ლაჯზე ახევა

ლაჯი-ფეხებს შორისი, განზე გადგმული ფეხები. შედარებით მოძველებული,წინა საუკუნისა და ამ საუკუნის მიჯნებზე მეტად პუპულარული მუქარა შემცველი მიმართვა.
სავარაუდოდ დამმუქრებელი მოიაზრებს შემდეგ მოქმედებას. მასზე სუსტი მოიხელთოს,ერთი ფეხი დაუფიქსიროს მყარად და მეორე ფეხზე ძალისმიერი მოქმედებით ზემოთ აქაჩვის შედეგად მისი ფეხები და შემდგომ ქვედატანი მთლიანად განაცალკევოს ერთმანეთისაგან.
ასევე შესაძლოა ქვემო კიდურების აქტიური გამოყენების შემდგომ, კიდურების პატრონმა დანანებით და ქშენვით ამოიოხროს თუ როგორ აეხა ლაჯები.

1.ტრაკი დააყენე თორე აგხევ ლაჯებზე შე ახვარო !
2. აუ რას გარბის?! იმენა ლაჯებს იხევს!