0

სპერმანარევი ღიმილი

ღიმილი რომლის დროსაც ადამიანს რამე თესლი იდეა ან მზაკვრული გეგმა მოაფიქრდა.

რაიყო შეჩემა რა სპერმანარევი ღიმილით იღიმი, რამე მოიფიქრე?