0

დადტვოინი

დამჯდარი ახალგაზრდა რომელიც სერიოზულობითა და სიჭკვიანობით გამოირჩევა

შენ რა დასტვოინი ბიჭი ხარ ტო