0

ტლიკინებ!

არგუმენტები გამომელია და რამე ხო უნდა გითხრა-ს ნიშნავს.

ნუ ტლიკინებ!!