0

ბებიაშენის ნიფხავმა

უარყოფის მეტად მტკიცე ფორმა რომელსაც თან სდევს ცინიკური მზერა.

-ბიჭო ის ბობ მარლის მაიკა მაჩუქე რა
-ჰაჰ, ბებიაშენის ნიფხავმა გაჩუქებ აბა რასვიზამ