1

ზაფხულის თრთვილი

მასტურბირების დროს დაუდევრობის შედეგად იატაკზე დაღვრილი სპერმის ნარჩენი

-ეს რა ყ#ეობაა შეჩემა იატაკზე?
-ხო რაგაგიკვირდა ვითომ ზაფხულის თრთვილი არ გენახოს რა