0

კაცური

ნამდვილი ქართველი ვაჟ-კაცების დაუწერელი კოდექსი.

-კაცურში როგორც წერია ისე მოვიქცევი