0

ორსულად ვარ

იყენებენ ხშირ შემთხვევაში მანდილოსნები, იყენება მამაკაცის ხელში ჩასაგდებად. რეკომენდირებულია სექსის შემდეგ.

-შოთა შენგან ორსულად ვარ ))))
-რააა??
*შოთას ფიქრები* : "არა და გარეთ გავათავე"