0

შენი წონა მწვადი მაქვს ნაჭამი

გამოიყენწბენ ზორბა ტანის მსმელი მამაკაცები მაშინ როცა შედაბით პატარა ბიჭი შეედრება

მაგალითი არ სჭირდება ყველა აზრზე იქნებით თან ისე ვერ გადმოვცემ როგორც საჭიროა