0

ქვეგრიალა

მეტროს ძველი ქართული შესატყვისი, რომელმაც დამკვიდრება ვერ ჰპოვა...

- სად ხარ ამდენი ხანი ?
- ქვეგრიალაში ვარ არ მესმის...