0

მოჟნა?

თამაში ,,ვაზდუშკას'' დროს მეკარის მიმართ თხოვნა ბურთის მეორედ შეხების უფლების მოსაპოვებლად.

-აუ შევეხე და მოჟნაა?
(გნიდა ბავშვი კარებში)- არა!