0

სახანჯლაოდ მიდიხარ

ტერმინმა თავი დამიკვიდრა 90 იან წლებში როდესაც ერთი მეგობარი მეორე მეგობარს სთხოვდა დაეტოვებინა საკმაოდ მოზრდილი სიკარეტის ღერი .

დამიტოვე შეჩემა რა
- რა იყო შეჩემა სახანჯლაოდ მიდიხარ ?