0

კურკლიწონია

ძუნწი ადამიანი, რომელიც ყველა გაღებულ თეთრს ანიჭებს მნიშვნელობას.

-რა იყო შეჩემა 10 ლარი გენანება?
-ბიჭო 3 წლის წინ ხო ჩაგირიცხე 7 ლარი? (კურკლიწონიას კლასიკური მაგალითი)