0

ჭამე ჭამე მიუვა

კორკოტი; ხორბლისგან დამზადერბული ტკბილი საკვები.
მთელი საკრალურობა იმაშია, რომ ჭამ შენც გერგება და ცხონებოულსაც მისდის

ჭამე გივიკო კორკოტი
სპირიდონი ძიას მიუვა, გენაცვალე .....
იმის დაკლებულოი დღეები შენ შეგემატოს