0

წვერთმადიდებელი

ვითომ ორიგინალური წვეროსანი ადამიანი რომელიც აერთებს სიტყვა წვერს და მართმადიდებელს და ამით თავი ჰქონია ჭეშმარიტი ლამბერსექსუალი სინამდვილეში კი წვერის გაპარსვა ეზარება

ეს ისეთი შემთხვევაა, რომ არანაირი მაგალითი არ სჭირდება