0

ადიოს

ადიოს რომელიც ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს მშვიდობით არა ნახმავდის ,მაგრამ დღევანდელ ლექსიაკაში აქტულაურია განსაკუთრებით ახალგაზრებში ოღონდ ნახვეარზე მეტმა არავინ იცის თუ რას ნიშნავს.

- კაი აბა წავედი
- ადიოს