2

რამე ტელეფონი

როცა ვინმეს ტელეფონს დაულომბარდებენ და ამბობს " არა არანაირი პრობლემა უბრალოდ რამე ტელეფონი რო ვიხხმარო, რამე ფანრიანი ნოკია

რამე ტელეფონი