0

ასე ამდენი

წონის, ფულის და სხვა უამრავი რამის საზომი ერთეული. შემოიღო დამსახურებულმა ქართველმა კომიკოსმა სერგიამ.

-ბიჭო, ლუდი რამდენი წამოვიღო?
-ასე ამდენი.
(გა*დონა ბავშვების სიცილი)