0

ბოყინი

გაზიანი სასმლის მიღების შემდეგ კუჭიდან ამოსული ბგერათა ერთობლიობა რომელიც საკმარისია მალთაზარის გასაღვიძებლად ან ვიკკინგების არმიისთვის დახმარების სათხოვნელად

-@#!?
-რას შვები შეჩემისა მალთაზარს აღვიძებ?