0

სომხოლოგი

პირი რომელიც ამტკიცებს რომ რუსთაველი სომეხი იყო და ვეფხისტყაოსანიც სომხურია

.ორმაგი განმარტება არსებობს