0

იქნება ინგრევა ქვეყანა

ფრაზა გამოიყენება ძირითადათ ხანში შესული ადამიანების მიერ როდესაც მათ ახალი ამბების მოსმენა დააგვიანდათ

ბაბუ ჩართე ტელევიზორი იქნება დაინგრა ქვეყანა