0

მამიკოს ბიჩი

ეს მიმართვა გამოიყენება იმ ტიპის ხალხის მიმართ ვინც მამის აზრზს ემორჩილება

რატი:ნიკა წამო ლუდი დავლიოთ
ნიკა:აუ ვერა მამიკომ მითხრა ლუდის დალევა ასუქებსო
რატი:ფუ მოგიტყან,რა მამიკოს ბიჭი ხარ!